A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

Arapça

Abuzettin İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abuzettin İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abuzettin İsminin Kökeni: Arapça

Abuzettin İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abuzettin İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Din yolunda çabuk, hızlı gide

Abuzettin ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten mükemmel bir isim.

Abuzettin isim no: 111

Abşar İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abşar İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abşar İsminin Kökeni: Arapça

Abşar İsminin Cinsiyeti: Kız

Abşar İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Şelale.

Abşar ismi Kız çocuklarınıza bırakmak için gerçekten süper bir isim.

Abşar isim no: 108

Abidin İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abidin İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abidin İsminin Kökeni: Arapça

Abidin İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abidin İsminin Anlamı ve Açıklaması:

İbadet edenler-Zeyne'l-Abidin'den kısaltma isim ad. Zeynelabidin: Hz. Ali'nin torunlarından biri, ibadet edenlerin ziyneti

Abidin ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten mükemmel bir isim.

Abidin isim no: 107

Abide İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abide İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abide İsminin Kökeni: Arapça

Abide İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abide İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Anıt. Önemli ve değerli yapıt

Abide ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten mükemmel bir isim.

Abide isim no: 106

Abid İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abid İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abid İsminin Kökeni: Arapça

Abid İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abid İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Allah'a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid. Kullar, köleler.

Abid ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten şirin bir isim.

Abid isim no: 105

Abher İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abher İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abher İsminin Kökeni: Arapça

Abher İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abher İsminin Anlamı ve Açıklaması:

1. Nergis çiçeği. 2. Yasemin. 3. Zerrin kadehi çiçeği. 4. Dolu kab.

Abher ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten muhteşem bir isim.

Abher isim no: 101

Aber İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Aber İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Aber İsminin Kökeni: Arapça

Aber İsminin Cinsiyeti: Erkek

Aber İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Hz. Nuh'un erkek torunu

Aber ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten olağanüstü bir isim.

Aber isim no: 99

Abdüzzahir İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdüzzahir İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdüzzahir İsminin Kökeni: Arapça

Abdüzzahir İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdüzzahir İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah'ın kulu. - ez-Zahir, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. ez-Zahir)

Abdüzzahir ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten güzel bir isim.

Abdüzzahir isim no: 97

Abdüşşekür İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdüşşekür İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdüşşekür İsminin Kökeni: Arapça

Abdüşşekür İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdüşşekür İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah'ın kulu. - Şekür, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz

Abdüşşekür ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten şirin bir isim.

Abdüşşekür isim no: 96

Abdüşşahid İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdüşşahid İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdüşşahid İsminin Kökeni: Arapça

Abdüşşahid İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdüşşahid İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Şahid'in kulu. Görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bulunduran Allah'ın kulu. - Şahid, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. eş-Şahid)

Abdüşşahid ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten harika bir isim.

Abdüşşahid isim no: 95

Abdüssettar İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdüssettar İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdüssettar İsminin Kökeni: Arapça

Abdüssettar İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdüssettar İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Günahları örten, gizleyen Allah'ın kulu

Abdüssettar ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten fevkalade bir isim.

Abdüssettar isim no: 94

Abdüssemi İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdüssemi İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdüssemi İsminin Kökeni: Arapça

Abdüssemi İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdüssemi İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Her şeyden arınmış olarak bütün sesleri, sözleri ve kelimeleri işitip ayırdeden yüce Allah'ın kulu. (bkz. es-Semi')

Abdüssemi ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten on numara bir isim.

Abdüssemi isim no: 93

Abdüsselam İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdüsselam İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdüsselam İsminin Kökeni: Arapça

Abdüsselam İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdüsselam İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah'ın kulu. - es-Selam kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılamaz

Abdüsselam ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten harikulade bir isim.

Abdüsselam isim no: 92

Abdüssamed İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdüssamed İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdüssamed İsminin Kökeni: Arapça

Abdüssamed İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdüssamed İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Kimseye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allah'ın kulu. - Samed, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır

Abdüssamed ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten on numara bir isim.

Abdüssamed isim no: 91

Abdürrezzak İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdürrezzak İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdürrezzak İsminin Kökeni: Arapça

Abdürrezzak İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdürrezzak İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Bütün mahlukların rızkını veren Allah'ın kulu. - Rezzak, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz

Abdürrezzak ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten harikulade bir isim.

Abdürrezzak isim no: 90

Abdürreşid İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdürreşid İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdürreşid İsminin Kökeni: Arapça

Abdürreşid İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdürreşid İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Allah'ın isimlerinden. Reşid'in kulu.- (bkz. er-Reşid)

Abdürreşid ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten şirin bir isim.

Abdürreşid isim no: 89

Abdürrauf İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdürrauf İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdürrauf İsminin Kökeni: Arapça

Abdürrauf İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdürrauf İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Çok lütuf, şevkat ve rahmet eden. Onları belli nimetlerle dengeli yaşatan, seviyelendiren Allah'ın kulu. (bkz. Rauf)

Abdürrauf ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten dünya çapında bir isim.

Abdürrauf isim no: 88

Abdürrahim İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdürrahim İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdürrahim İsminin Kökeni: Arapça

Abdürrahim İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdürrahim İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan, ahirette mümin kullarına merhamet eden Allah'ın kulu.- er-Rahim, Allah'ın isimlerindendir

Abdürrahim ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten dehşet bir isim.

Abdürrahim isim no: 87

Abdürrafi İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdürrafi İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdürrafi İsminin Kökeni: Arapça

Abdürrafi İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdürrafi İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Rafı'nin kulu. (bkz. er-Rafi). Allah'ın isimlerinde

Abdürrafi ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten fevkalade bir isim.

Abdürrafi isim no: 86

Abdünnur İsminin Anlami

Gönderen Nebi Sarıgül

Abdünnur İsminin Anlamı ve Özellikleri:

Abdünnur İsminin Kökeni: Arapça

Abdünnur İsminin Cinsiyeti: Erkek

Abdünnur İsminin Anlamı ve Açıklaması:

Nur sahibi, aydınlık, parlaklık sahibi olan Allah'ın kulu. - Nur, Allah'ın isimlerindendir

Abdünnur ismi Erkek çocuklarınıza bırakmak için gerçekten olağanüstü bir isim.

Abdünnur isim no: 85